HARMONOGRAM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH (DA DZIECI Z DEFICYTAMI KMPETENCJI I ZABURZENIAMI SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH) REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W GMINIE JAWOR” NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (dotyczy zajęć, które nie obywały się z powodu ogólnopolskiego strajku nauczycieli w dniach od 08. 04. 2019 do 26. 04. 2019)

Zobacz szczegóły

W związku z trwającym od dnia 08. 04. 2019 r do dnia 26. 04. 2019 r. ogólnopolskim strajkiem nauczycieli w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 nie odbywały się zajęcia dodatkowe w ramach projektu Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor. Odbędą się one zgodnie z nowymi harmonogramami zamieszczonymi poniżej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE „PRZEDSZKOLNE EKSPERYMENTY- ODKRYWAMY TAJEMNICE ŚWIATA” Z ELEMENTAMI J. ANGIELSKIEGO REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W GMINIE JAWOR” NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (dotyczy zajęć, które nie obywały się z powodu ogólnopolskiego strajku nauczycieli w dniach od 08. 04. 2019 do 26. 04. 2019)

PP4 - Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze przy ul. Chopina 10

OZ - Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5

Ponadto zajęcia z dnia 12. 11. 2018 r, które nie odbyły się ze względu na nieplanowany dzień wolny ustanowiony świętem narodowym, zostaną odpracowane dnia 17. 06. 2019 r. (godz. zajęć: 12.15 – 13.00 oraz 13.00 – 13.45 ) – PP4

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁCZENE DZIECI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W GMINIE JAWOR” NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (dotyczy zajęć, które nie obywały się z powodu ogólnopolskiego strajku nauczycieli w dniach od 08. 04. 2019 do 26. 04. 2019)

PP4 - Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze przy ul. Chopina 10

OZ - Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5

Ponadto zajęcia z dnia 12. 11. 2018 r, które nie odbyły się ze względu na nieplanowany dzień wolny ustanowiony świętem narodowym, zostaną odpracowane dnia 17. 06. 2019 r. (godz. zajęć: 11.30 – 12.15 oraz 13.45 – 14.30) – PP4

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH (DA DZIECI Z DEFICYTAMI KMPETENCJI I ZABURZENIAMI SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH) REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W GMINIE JAWOR” NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (dotyczy zajęć, które nie obywały się z powodu ogólnopolskiego strajku nauczycieli w dniach od 08. 04. 2019 do 26. 04. 2019)

PP4 - Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze przy ul. Chopina 10

OZ - Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5

Ponadto z powodu nieplanowanej nieobecności nauczyciela dnia 19 marca 2019 r nie odbyły się zajęcia logopedyczne. Zostaną odrobione 13 czerwca 2019 r. w Przedszkolu Publicznym nr 4

w Jaworze przy ul. Chopina 10 (godz. zajęć: 8.00-8.45; 8.45-9.30; 9.30-9.50; 9.55-10.15; 10.20-11.05; 11.05-11.50).

Zajęcia logopedyczne, które nie odbyły się 12 listopada ze względu na nieplanowany dzień wolny ustanowiony świętem narodowym. zostaną odpracowane dnia 10 czerwca 2019 r. w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5 (godz. zajęć: 9.30-10.15; 10.15-10.40; 10.40-11.25).