W górę

Procedury bezpieczeństwa

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI I PERSONELU, GDY NA TERENIE PLACÓWKI ZDARZY SIĘ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZABAW W OGRODZIE ORAZ SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM PRZEDSZKOLA
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYPROWADZENIA DZIECKA Z OBJAWAMI CHOROBY LUB CHOREGO
Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu)
Procedura postępowania z wychowankiem przejawiającym agresywne zachowania
PROCEDURA POSTĘPOWANIA, GDY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE
PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZNEGO POBYTU W PRZEDSZKOLU
Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go
 
 
Powered by Phoca Download