„Mam skarpetki nie do pary.
Powiesz pewnie: NIE DO WIARY!!!
Lecz nie wszystkie życia dary,
muszą siebie łączyć w pary!!!”

Dnia 21 marca obchodzony jest MIĘDZYNARODWY DZIEŃ ZASPOŁU DOWNA.
Wpierając to wydarzenie przedszkolaki wraz z kadrą założyli skarpetki nie do pary. Dając tym samym wyraz solidarności z osobami z trisomią 21 chromosomu.
„Warto oddać serce, by w zamian otrzymać je sto razy większe. Warto obdarzyć tak potężną miłością, by poczuć miłość nieznającą granic.Warto poświęcić wszystko, całe swoje życie, by miało ono sens.”
(Maja Chmiel, Zespół Downa... trudniejsze życie, piękniejszy świat)