W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Jaworze po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”.

Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Rodzicom została przekazana informacja o założeniach programu, otrzymali oni także wskazówki jak wspierać swoje dziecko w tym zakresie.

Cele szczegółowe programu to :
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego),
- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Na przełomie listopada i grudnia w naszej placówce został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej dla dzieci :
1. Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymu,
2. „Co i dlaczego dymi?”,
3. „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”,
4.„Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”,
5. „Jak unikać dymu papierosowego?”.

Zwieńczeniem tych zajęć było stworzenie wystawy w holu przedszkola z plakatów ,które wykonały dzieci wraz z rodzicami. Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując plakaty dotyczące źródeł dymu. Dzieci ozdabiały także postać Dinka, kolorowały kwiaty, poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”, samodzielnie projektowały zawieszki „Strefa NIEpalenia”, którą zabrały do domów. Przedszkolaki śpiewały piosenkę o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem, a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa.

Efektem realizacji programu jest:

- Wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z osobami palącymi papierosy oraz wychowanie dzieci tak, że orientują się w tym, co jest dobre, a co złe ( wzrosła ich kompetencja w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy) .

- Dzieci uświadamiały w środowisku domowym rodzicom ,którzy pala papierosy o szkodliwości palenia tytoniu i jego wpływie na stan zdrowia .

- Zwiększono świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej .

- Rodzice wspierają dzieci ,w środowisku domowym oraz w sytuacjach społecznych w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego.

Realizując program spotkaliśmy się z zadowoleniem dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach oraz z akceptacją rodziców, którzy wspierali program.