Cała zebrana kwota została przekazana na rzecz podopiecznych JAWORSKIEGO STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO „DAMY RADĘ”.

Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za tak aktywny udział w naszym przedsięwzięciu! Za okazaną pomoc i wsparcie. To na pewno do Państwa wróci!

Cieszymy się również, że jesteśmy w tym zgodni, aby już od najmłodszych lat uczyć nasze dzieci empatii; akceptacji i poszanowania dla odmienności innych dzieci; ofiarności serca oraz niesienia pomocy najsłabszym i najbardziej tego potrzebującym.

Dziękujemy!