Ważne informacje

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi w Jaworze informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2020/2021, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 2/2020 i obowiązkiem złożenia deklaracji do 7 dni przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 24.02.2020r. do 28.02.2020r.

Bardzo prosimy o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2020/2021, w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb. Deklarowane godziny pobytu dzieci w przedszkolu będą uwzględnione wyłącznie w czasie pracy oddziałów, a rodzice będą płacić za rzeczywisty pobyt dzieci w przedszkolu. Dzieci 6 letnie nie ponoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Składając Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić wszystkie pola deklaracji. Aby chronić dane osobiste składamy deklaracje u dyrektora przedszkola, bądź u nauczycieli w zamkniętych kopertach. Deklaracje można pobrać także w grupie do której uczęszcza dziecko.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ODBĘDZIĘ SIĘ W TERMINIE OD 02.03.2020 DO 13.03.2020 W FORMIE ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM:

jawor.przedszkola.vnabor.pl

REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. 13.03.2020 r.
Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

16.03.2020 r. 20.03.2020 r.
Prace Komisji Rekrutacyjnej.

24.03.2020 r.
Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

25.03.2020 r. 31.03.2020 r
Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (zawieranie umów)

03.04.2020 r.
Opublikowanie w przedszkolach/szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)

15.05.2020 r. 15.06.2020 r.
Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

16.06.2020 r. 22.06.2020 r.
Prace komisji Rekrutacyjnej.

25.06.2020 r.
Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

26.06.2020 r. 30.06.2020 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (zawieranie umów).

02.07.2020 r.
Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.