W dniu 7 grudnia w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze odbył się wielki finał akcji „Dzieci-dzieciom” na rzecz podopiecznych Jaworskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „DAMY RADĘ”.

Serce z monet

Przedszkolaki z „Czwóreczki” przez cały tydzień dzielnie zbierały pieniążki do swoich grupowych puszek, żeby w rezultacie usypać piękne „Serce z monet”. Główną dewizą przyświecającą całej akcji była przede wszystkim pomoc dzieciom chorym oraz osobom niepełnosprawnym, czyli najbardziej tego potrzebującym. Cel bardzo szczytny i szlachetny, ale nade wszystko – jasny i klarowny. Każda z pań wychowawczyń wzięła sobie do serca najważniejsze założenia tej akcji, bo przecież koniec końców właśnie o serce się rozchodziło, i przekuła je w działania. Dzieci dostały lekcję pokory i zrozumienia dla drugiego człowieka.

W naszym przedszkolu dążymy przede wszystkim do tego, aby dzieci, które opuszczają jego mury, były szczególnie nastawione na poznawanie siebie i otaczającej nas rzeczywistości, w najbardziej empatycznym tego słowa znaczeniu. Aby posiadały poczucie bezpieczeństwa, były zdrowe i aktywne ruchowo. Aby systematycznie wzbogacały swoją wiedzę o nowe doświadczenia, były kreatywne i pomysłowe. Aby wytrwale dążyły do sukcesu, nie raniąc przy tym innych i umiejętnie pokonując wszelkie trudności. Aby posiadały kluczowe składniki inteligencji emocjonalnej, takie jak: wiarę we własne możliwości, ciekawość świata, samokontrolę, towarzyskość, umiejętność porozumiewania się i współdziałania. Aby były dojrzałe społecznie i emocjonalnie, dobrze wychowane, kulturalne i życzliwe; nastawione nie tylko na siebie, ale także na drugiego człowieka! Zorganizowanie tej akcji bardzo nam w tym pomogło. Bo nie należy tylko pięknie nauczać, ale przede wszystkim dawać dobry przykład!

Wartości moralne to szczególny aspekt w życiu każdego człowieka. Przedszkole, jako instytucja w większym stopniu wychowująca niż ucząca, przekazuje dzieciom przede wszystkim treści wychowawcze, wplecione w rytm życia codziennego. Wyposaża młodego człowieka w zasób norm, zasad postępowania i doświadczeń, pomocnych w życiu przedszkolnym, jak i późniejszym. Kształtuje zatem określone postawy moralne.

„W każdym małym, życzliwym geście zaklęta jest dobra energia. (…) Odnajdź ją w sobie i pomagaj razem z nami!” - tymi oto słowy Jaworskie Stowarzyszenia Charytatywne „DAMY RADĘ” zachęca do wspólnego pomagania. „Należy pomagać innym w potrzebie, bo cóż zrobisz, będąc kiedyś jednym z nich?” - to też Ich słowa, a my się pod nimi w pełni podpisujemy. Dlatego zachęcamy do oddania się wspólnej refleksji nad losem innych, bo to naprawdę niewiele kosztuje, a może tak wiele!

Dziękujemy p. Dyrektor – Danucie Sitek za wsparcie akcji, wszystkim naszym koleżankom po fachu za wstawiennictwo oraz rodzicom za dawanie dobrego przykładu dzieciom już od najmłodszych lat, ale przede wszystkim dziękujemy naszym dzieciakom za ogromne serca! Razem z Wami udało nam się zebrać kwotę: 549,43zł oraz 2,97 euro. To na pewno do Was wróci. Dziękujemy po stokroć wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję!

Bądźcie zdrowi!

Organizatorzy,
Karolina Pancerz
Justyna Żygadło

Serce z monet Serce z monet Serce z monet Serce z monet Serce z monet Serce z monet Serce z monet Serce z monet Serce z monet Serce z monet