"Jesień z muzyką w tle" tak bawiły się dzieci z gr. Biedronki przy muzyce poważnej L. Beethovena oraz F. Mendelssohna. Celem zabawy było rozwijanie twórczej aktywności dzieci

Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do samo wyrażania się ( np. w tańcu, śpiewie).

Poprzez kontakt z muzyką rozwijają się u dziecka dodatnie cechy charakteru, zdolności poznawcze, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie i wielostronnie. Przeżycia estetyczne czynią człowieka wrażliwym na różne przejawy życia oraz inspirują do nowego spojrzenia na świat. Muzyka ćwiczy i wspomaga zmysły, prowadząc do współdziałania pomiędzy słyszeniem, widzeniem i dotykiem.

Istnieje duża zależność rozwoju aktywności zabawowej dziecka od poziomu i ilości prowadzonych w przedszkolu zabaw i zajęć muzycznych.

Jesień z muzyką w tle Jesień z muzyką w tle Jesień z muzyką w tle Jesień z muzyką w tle