„Halo panie policjancie zapytać się chcemy,
Jak pomocy nam potrzeba, gdzie dzwonić możemy?”

Tematem spotkania z dziećmi było utrwalenie zasad ruchu drogowego, przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu, a także przybliżenie dzieciom specyfiki zawodu policjanta.

Odwiedziny Pana Policjanta w oddziale zamiejscowym naszego przedszkola Odwiedziny Pana Policjanta w oddziale zamiejscowym naszego przedszkola Odwiedziny Pana Policjanta w oddziale zamiejscowym naszego przedszkola