Założenia programowe koncertów edukacyjnych organizowanych przez Lubuskie Biuro Koncertowe obejmują zainteresowanie dzieci światem dźwięku i jego pięknem, zapoznawanie z różnymi rodzajami muzyki (klasyka, jazz, muzyka ludowa, rozrywkowa, rockowa). Przedszkolaki z oddziału zamiejscowego miały już okazję doświadczyć muzyki w żywej, koncertowej formie. Przed nami kolejne spotkania…

SPOTKANIA Z MUZYKĄ