Od początku roku szkolnego, dzieci w naszym przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodziliśmy na spacery, ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym wie Pan Policjant.

W piątek 13.10.2017r zaprosiliśmy więc do naszego przedszkola funkcjonariusza Policji z Komisariatu w Jaworze. W trakcie pogadanki policjant wskazywał przedszkolakom jakie zagrożenia mogą je spotkać w życiu codziennym i jak sobie z nimi radzić, jak należy się zachowywać: podczas zabawy, w ruchu drogowym oraz w kontakcie z osobami obcymi. Ponadto omówiono zachowania w sytuacjach zagrożenia ( m. in. umiejętność posługiwania się numerami alarmowymi 997, 112). Przedszkolaki mogły też zobaczyć, jak wygląda mundur Policjanta, w tym policyjna czapka i odznaka.

Była to bardzo pouczająca lekcja o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, która pozostanie dzieciom na długo w pamięci.

„ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji „ Mądre Sowy” i „ Biedronki” spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Policji