Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

Grupa ,, Krasnale” (5 latki) , przez dwa tygodnie brała udział w różnorodnych działaniach edukacyjno-dydaktycznych , nabywając i rozwijając wiedzę o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwie : w placówce, w ogrodzie przedszkolnym; na spacerach i wycieczkach.

Spotkanie z asp. Józefem Kolankiem - Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.

Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo

997, 998 takie dwa numery zapamiętaj proszę
Zna je już Bąbelek, Przedszkolak pamięta
999 oraz 112 jeśli je pamiętasz
To spokojnie zaśniesz

Dzieci nauczyły się piosenki pt.,,Znam numery alarmowe” i dzięki temu wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc i w jaki sposób to uczynić. Zasady bezpiecznego przejścia przez jezdnię utrwalił wierszyk , którego nauczyły się ,,Krasnale”

,,Lewa noga, prawa noga
już do przejścia jest gotowa
Poparz w lewo , potem w prawo, znowu w lewo
teraz przejść już możesz śmiało”

Swoją wiedzę o ruchu drogowym z wielkim zaangażowaniem wykorzystały w trakcie budowy makiety miasta. Ta zabawa konstrukcyjna dostarczyła im wiele radości.

Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo

Wycieczka na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną umożliwiła przedszkolakom w warunkach naturalnych obserwację ruchu drogowego , poznanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej

„Ma on Troje oczu, przechodniom pomaga.
Swoim żółtym okiem daje znać ‘Uwaga’.
Gdy czerwone świeci – ‘stop’! Nie idźcie dzieci.
Zapali zielone – ‘idźcie na drugą stronę’”

Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo

Wycieczka na skrzyżowanie była doskonałą inspiracją do pracy plastycznej farbami .

Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo

Realizując blok tematyczny ,,Bezpieczne przedszkole” ,,Krasnale” wysłuchały wiele przekazów literackich : wierszy ,opowiadań czy bajek. Dwie z nich ,,Siedem koźlątek i wilk” oraz ,,Czerwony Kapturek” uwrażliwiły dzieci na ostrożność w kontaktach z obcymi osobami , na nie podawanie im swojego adresu, nie otwieranie drzwi obcym itp. Co sprowadziło się do hasła

OBCEMU MÓWIĘ NIE!!!

Poznane zasady wdrażały w scenkach dramowych.

Grupa ,,Krasnale” i bezpieczeństwo