W grupie "Misie" odbyły się zajęcia na temat powrotów ptaków. Celem zajęć było poznanie warunków życia ptaków, naturalnego środowiska sprzyjającego ich życiu. Dzieci za pomocą teatrzyku i prezentacji multimedialnej poznały nazwy ptaków oraz ich cechy charakterystyczne. Podczas zajęć nie zabrakło zabaw muzyczno-ruchowych i działań z użyciem tablicy interaktywnej, które dostarczyły dzieciom dużo radości.