,,Lewa noga, prawa noga już do przejścia jest gotowa Poparz w lewo , potem w prawo teraz przejść już możesz śmiało”

21.09.2017 na zaproszenie grupy ,,Krasnale ” odwiedził przedszkolaki przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, asp. Józef Kolanek.

Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.

Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych ,oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa , bardzo dobrze radziły sobie z zadawanymi pytaniami na temat: bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym; sygnalizacji świetlnej, wykazały się znajomością numerów alarmowych i umiejętnością wezwania pomocy oraz prawidłowego zachowania się w razie zgubienia. Szczególny nacisk został postawiony na kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętność mówienia "nie" w sytuacjach mogących narazić dziecko na niebezpieczeństwo.

Na zakończenie wizyty, przedszkolaki zaśpiewały piosenkę ,,Numery alarmowe” i wręczyły panu policjantowi podziękowanie. W nagrodę za aktywny udział i wykazanie się wiedzą wszystkie dzieci otrzymały od pana aspiranta odblaski dla bezpieczeństwa i cukierki krówki.

Organizator Małgorzata Reczuch

Spotkanie z Policjantem w grupie ,,Krasnale”  z udziałem ,,Pszczółek” i ,,Mrówek” Spotkanie z Policjantem w grupie ,,Krasnale”  z udziałem ,,Pszczółek” i ,,Mrówek” Spotkanie z Policjantem w grupie ,,Krasnale”  z udziałem ,,Pszczółek” i ,,Mrówek” Spotkanie z Policjantem w grupie ,,Krasnale”  z udziałem ,,Pszczółek” i ,,Mrówek” Spotkanie z Policjantem w grupie ,,Krasnale”  z udziałem ,,Pszczółek” i ,,Mrówek”