Regulamin konkursu plastycznego

 1. ,,Moja ulubiona książeczka”

 

Konkurs realizowany w ramach popularyzacji Międzynarodowego Dnia Książki  skierowany jest do dzieci uczęszczających

do Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi
w Jaworze.

 1. Postanowienia ogólne

 Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi w Jaworze zwany dalej Organizatorem.

 1. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców z Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi w Jaworze.
 2. Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku 3– 6 lat.
 3. Celem konkursu jest zachęcenie do czytania książek, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci.
 4. Prace można składać w przedszkolu do 13 maja 2022
 5. Do zgłoszonej pracy należy dołożyć metryczkę zawierającą następujące informacje(imię i nazwisko, wiek dziecka, grupa przedszkolna, tytuł i autor książki).

 2. Warunki przyjęcia pracy plastycznej

 Ilustracja(okładka) dowolnej książki.

 1. Forma pracy- praca płaska, wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
 2. Format pracy- A4.
 3. Każde dziecko może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 4. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana.
 • 3.  KRYTERIA OCENY

 Komisja wyłoni Zwycięzcę oraz pozostałych nagrodzonych. Ocena prac dokonywana przez Komisję w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna i będzie opierała się na następujących kryteriach:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • estetyka wykonania pracy .
 1. Spośród wszystkich prac zostaną wybrane 3 najlepsze prace .

 Organizator powołuje komisje konkursu w składzie:

 • Pani Małgorzata G.: przewodnicząca- pracownik JOK Jawor,
 • Pani: Katarzyna K.- pracownik Biblioteki Miejskiej w Jaworze,
 • Jarosław K.: nauczyciel religii.

 4. NAGRODY

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 maja 2022

 1. Uczestnicy, którzy zostaną laureatami otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w  postaci nagrody rzeczowej.  Wręczenie nagród odbędzie się 17 maja 2022 roku w siedzibie Organizatora.
 2. Wszystkie złożone prace zostaną zagospodarowane przez Organizatora zamontowane w wybranych miejscach na terenie przedszkola.   

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie(Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
 4. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja Komisji, co do wskazania Zwycięzcy konkursu i pozostałych nagrodzonych oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 Organizatorzy konkursu: Justyna Rokosz, Ewelina Wróbel.