Opłaty za czesne i żywienie w miesiącu kwietniu są zawieszone.