Po długiej wakacyjnej przerwie grupa Mądre Sowy przywitała przedszkole z wielką radością. Rok szkolny rozpoczęliśmy dużą aktywnością, skupiliśmy się głównie na temacie bezpieczeństwa dzieci w różnego rodzaju sytuacjach: w przedszkolu, w domu, na drodze. W tym celu wybraliśmy się do ekspertów i tam zdobywaliśmy wiedzę. Zwiedzaliśmy, oglądaliśmy, zadawaliśmy pytania i dzięki temu efektywniej przyswajaliśmy nowe informacje i utrwalaliśmy już posiadaną wiedzę.

,,Wyjście do straży pożarnej” – zapoznanie z pracą strażaków, zwiedzanie remizy, wysłuchanie pogadanki na temat bezpiecznych zabaw w domu i poza nim.

„ Wyjście na Komisariat Policji w Jaworze” zapoznanie z pracą funkcjonariuszy Policji, zwiedzanie komisariatu, garaży, pokaz tresury psa Policyjnego, prelekcja na temat bezpieczeństwa na drodze i w miejscach publicznych.

„ Wyjście do Sądu Rejonowego w Jaworze” spotkanie edukacyjne z sędzią, zwiedzanie budynku Sądu.