„Mądre Sowy”

Jesteśmy Polakami i dumnie obchodzimy święto Niepodległości -11 listopada.

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów. Temu właśnie tematowi Mądre Sowy poświęciły cały tydzień zajęć edukacyjnych. Utrwalaliśmy symbole narodowe, z godnością przypominaliśmy sobie słowa „ Mazurka Dąbrowskiego”, słuchaliśmy historii o Warszawskiej Syrence i Świętym Marcinie. Rozmawialiśmy na temat historii Polski w szczególności dniu Odzyskania Niepodległości 11 listopada. Uwieńczeniem tygodnia było uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego w ogrodzie przedszkolnym. Z flagami w rękach i biało- czerwonymi kotylionami na piersi oddaliśmy hołd „ Niepodległej”.