Szczęśliwe historie nie piszą się same… a przedszkolny płot odzyskuje swój wygląd dzięki cudownym rodzicom i ich chęci pomagania. Dziś rozpoczęliśmy realizacje naszego projektu

„4 pory roku w ogrodzie przedszkolaków” >

i wydajemy pierwsze pieniądze z programu DECYDUJESZ, POMAGAMY. Grant z Tesco zaczyna się kurczyć, co nas cieszy.