Od 12 do 19 lipca br. mieszkańcy Jawora, którzy ukończyli 16 lat będą mogli oddać po jednym głosie – na mały i duży projekt.

Głosowanie odbędzie się w formie papierowej za pomocą kart do głosowania dostępnych w wyżej wymienionych dniach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze lub w formie elektronicznej za pomocą konta profilu zaufanego na platformie http://ekonsultacjejawor.eboi.pl

W kategorii MAŁY PROJEKT nasz przedszkolny projekt nosi nazwę:

Strefa odpoczynku i zabawy przy Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5

Ogród przedszkolny sprzyja prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Brak zacienionych miejsc jest dużym problemem. W ramach projektu, w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Dmowskiego 5, powstanie altana (o wym. 5m x 4m), kupione zostanie 10 ławek, na których dzieci, a często też rodzice mogliby usiąść i odpocząć oraz 4 stoły, na których będzie można zjeść posiłek czy przygotować poczęstunek ( koszt 19.850 zł).

W kategorii DUŻY PROJEKT kibicujemy AKADEMII KRASNOLUDKÓW 

Z parkingu samochodowego do przedszkola „Bezpieczna droga malucha”

Projekt zakłada wykonanie przejścia dla pieszych, łączącego parking z Przedszkolem Publicznym nr 2 w celu lepszego i bezpiecznego rozładowania ruchu. W tym zakresie należy utwardzić wejście od strony parkingu, na granicy działek zamontować bramkę wejściową i zbudować ścieżkę dla pieszych prowadzącą do wejścia przedszkola(koszt 50.000 zł).