W związku z trudnością w zakupie pomocy dydaktycznej w postaci piłek EDUBALL oraz trudnością w zrealizowaniu zadania dotyczącego organizacji zajęć dodatkowych z wykorzystaniem tychże piłek, wprowadzone zostały do projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmiany polegające na zakupie między innymi OZOBOTÓW - robotów do nauki programowania, aby zapewnić przedszkolakom wsparcie zaplanowane w projekcie w postaci rozszerzonej oferty edukacyjnej. Dla nauczycieli zorganizowane zostało szkolenie z zakresu programowania i wykorzystania OZOBOTÓW w przedszkolu i…. już nasze przedszkolaki doświadczają programowania.

POMARAŃCZOWE JEDYNECZKI – nowa grupa objęta wsparciem w ramach projektu poznaje zasady zabawy robotami, czyli dzieciaki wdrażają się do myślenia przyczynowo - skutkowego, podejmują działania inne niż podczas codziennych zabaw, uczą się z OZOBOTAMI pokonywać trudności. Samodzielnie układają puzzle dla robotów, które są ciekawą pomocą dydaktyczną, atrakcyjnym i fajnym przerywnikiem, uzupełnieniem zajęć i przede wszystkim dla dzieci super zabawą… a „im więcej zabawy, tym więcej nauki, bo nauka jest zabawą, a zabawa nauką” 

POMARAŃCZOWE JEDYNECZKI bawią się z OZBOTAMI