Gmina Jawor utworzy dwa nowe oddziały zamiejscowe Przedszkola Nr 4, które powstaną w budynku tzw. ,,małej jedynki” przy ulicy Dmowskiego 5, rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie przez Przedszkole Nr 4 w dniach 19-23 czerwca 2017r.!

W tym roku w niemal w każdym mieście zabrakło miejsc dla najmłodszych, problem ten również pojawił się w Jaworze. Sytuacja z dostępem do przedszkoli skomplikowała się, ponieważ wprowadzona reforma edukacji zniosła obowiązek szkolny dla sześciolatków, a prawo do edukacji przedszkolnej rozszerzyła o 3-latki. W Jaworze z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy Starojaworskiej nie funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach. W obecnych przedszkolach nie można już wygospodarować dodatkowych pomieszczeń do zajęć. Z analizy dokumentacji rekrutacyjnej wynika, że w Jaworze zabrakło ponad osiemdziesiąt pięć miejsc dla małych Jaworzan oraz dla kilkorga dzieci z poza gminy, których rodzice złożyli wnioski do miejskich przedszkoli. Miejsc brakuje min. dla czterdziestu sześciu trzylatków. Do momentu zakończenia rekrutacji, gmina nie dysponowała informacjami dotyczącymi zainteresowaniem rodziców - przedszkolaków, albowiem opiekunowie nie mają obowiązku posyłania dzieci 3,4 i 5- letnich do przedszkola. Dodatkowo większość rodziców nie chce posyłać sześciolatków do szkoły i pozostają one w przedszkolach.

W związku zaistniałą sytuacją, gmina Jawor będzie dążyć do tego, aby sytuacja dostępności do przedszkoli stale się poprawiała. W tym celu zamierza utworzyć dodatkowe zamiejscowe oddziały przedszkolne, wiąże się to jednak z wysokimi, nieplanowanymi dodatkowymi kosztami. Miasto w tym roku wyda ponad osiemset tysięcy złotych na remonty, wynikające z reformy oświaty oraz na poprawę stanu bazy oświatowej, przede wszystkim w przeniesionej Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przekształcanej Szkole Podstawowej Nr 2.

Ze względu na brak pomieszczeń w obecnych przedszkolach - utworzenie dwóch oddziałów zamiejscowych Przedszkola Nr 4 planowane jest w budynku ,,małej jedynki” przy ulicy Dmowskiego 5, wymaga to jednak szeregu pozwoleń oraz prac adaptacyjnych. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie przez Przedszkole Nr 4 w dniach 19-23 czerwca 2017r. Szczegółowe informacje udostępnione będą na stronie internetowej ww. przedszkola i gminy .

Nowe oddziały przedszkolne w Jaworze”