"Poznajemy zawody – świat ludzi dorosłych widziany oczami dziecka”- to temat ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, który realizowaliśmy w naszej grupie zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019 Głównym celem projektu było zapoznanie dzieci z wachlarzem profesji by już od najmłodszych lat rozbudzały w sobie pasję do poznawania wybranego zawodu .

Cele szczegółowe projektu :
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
- zapoznanie z atrybutami poszczególnych zawodów,
- poznanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci,
- poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określoną profesją,
- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności w toku wykonywania poszczególnych zadań,
- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Dzięki licznym wycieczkom, ciekawym spotkaniom z przedstawicielami różnych zawodów udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone cele.

Dzieci poznały zawód min.:
- żołnierza,
- fryzjera
- policjanta,
- strażaka ,
- dentysty,
- aktora,
- logopedy,
- listonosza,
- ogrodnika,

Przedszkolaki razem z rodzicami chętnie wzięły udział w konkursie plastycznym pt.; „Kim zostanę, gdy dorosnę?”

W naszej sali powstał kącik tematyczny:

A na zakończenie projektu odbył się „ Bal w krainie zawodów” . Na bal przybyły min. tancerki, policjanci, fryzjerka, nurek, strażak, pielęgniarka, stomatolog, ogrodniczka, pani ekspedientka. Dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę „Kim będę , gdy dorosnę?” oraz wspólnie bawiły przy muzyce.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy włączyli się w projekt i pokazali dzieciom na czym polega wykonywany prze nich zawód, wzbudzając w przedszkolach duże zainteresowanie i pasję…