Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób tytoniowych jest zapobieganie paleniu papierosów. Dzięki programom edukacyjnym kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla szkół i przedszkoli. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Czyste powietrze wokół nas”.

Zielone Jedyneczki zaprosiły swoje koleżanki i kolegów z Oddziału Zamiejscowego do udziału w realizacji treści, zawartych w ww. programie, który stanowi pierwsze- jakże ważne ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci.

Program skierowany był zarówno do dzieci, ich rodziców, opiekunów, a także gości odwiedzających nasze przedszkole, a jego celem było zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego a także kształtowanie asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program „Czyste powietrze wokół nas” składał się z 5 zajęć warsztatowych:

I. Wycieczki

II. Co i dlaczego dymi?

III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

V. Jak unikać dymu papierosowego?

Podczas pierwszych zajęć dzieci uczestniczyły w wycieczce , której celem było zwrócenie uwagi na różne źródła dymów, ich kolor oraz miejsca skąd mogą się wydobywać. Już w przedszkolu zostały poinformowane, aby podczas wycieczki bacznie obserwowały skąd mogą się wydobywać. Podczas spaceru żywo reagowały na każde zauważone źródło dymu.

Podczas kolejnego spotkania „Co i dlaczego dymi?” dzieci pogłębiały swoją wiedzę w zakresie zlokalizowania źródeł dymów, określenia ich rodzajów a także przyczyn wydobywania. Z chęcią podjęły się zadania, które polegało na narysowaniu dymów jakie zaobserwowały na spacerze.

Dzieci poznały również postać uroczego dinozaura „Dinka”, który jako maskotka programu towarzyszył im podczas jego realizacji. Wykonały portrety swojego przyjaciela oraz zapoznały się piosenką „Ten zielony Dinek”, którą utrwalały na każdych zajęciach.

„Jak się czuję kiedy dymi papieros?” oraz „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” to kolejne przerabiane zagadnienie, których celem było zapoznanie dzieci z tematyką szkodliwości dymu papierosowego. Podczas ich realizacji przedszkolaki dowiedziały się o skutkach palenia papierosów w oparciu o przygotowane ilustracje.

Dodatkowo wysłuchały historyjki o podróży Dinusia pociągiem i jego przygodach z dymem papierosowym. Dzieci miały okazję aby wypowiadać się na temat odczuć smoka podczas przebywania w zadymionym pomieszczeniu.

Nasze przedszkolaki zostały również zapoznane ze znakiem „zakazu palenia”, który następnie kolorowały według wzoru i umieszczały w holu przedszkola.

Dzieci otrzymały także dużo niezbędnych informacji o tym, jak unikać dymu papierosowego, w jaki sposób zachować się, gdy znajdują się w pomieszczeniach zadymionych oraz jak postępować kiedy w ich obecności palą osoby dorosłe.

Ostatnim etapem wyprawy przedszkolaków po krainie „czystego powietrza” było wykonanie przez grupę Zielone Jedyneczki wspólnie wraz z rodzicami plakatów „ Mamo! Tato! nie pal przy mnie!”, które były podsumowaniem program.

Głównym i najważniejszym założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek „NIE PAL PRZY MNIE”, rysowały również różne źródła dymu oraz zapoznały się ze słowami i melodią piosenki o Dinku. Prace plastyczne wykonane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych zostały zaprezentowane w sali oraz w holu przedszkola.

Bardzo dziękujemy naszym kochanym przedszkolakom za zaangażowanie oraz czynny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że zrealizowane treści programowe przyniosą zamierzone efekty.