Rok 2018 dobiegł końca. Dla przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 to wyjątkowo ciekawy czas, pełen zmian i wesołej zabawy. Od września Gmina Jawor realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W GMINIE JAWOR. Cel główny czyli podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji kluczowych nauczycieli jest na bieżąco realizowany. Nowa grupa ma już za sobą 4 miesiące przedszkolnych doświadczeń, zdany egzamin na PRZEDSZKOLAKA, kilka przedszkolnych uroczystości oraz pierwsze występy artystyczne z okazji pasowania i spotkania przy kolędzie. Dumni rodzice nie ukrywają zadowolenia z uczestnictwa w projekcie, dzięki któremu została wyremontowana i wyposażona sala przedszkolna. Nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu poodnoszą swoje kompetencje na szkoleniach. W przedszkolu odbywają się także zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Przedszkolne eksperymenty-odkrywamy tajemnie świata z elementami j. angielskiego”. W ramach projektu zostały także zakupione meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i logopedyczne, sprzęt sportowy, wyposażenie kuchni, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD. Na przyszły rok zaplanowano doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.