XI Przegląd Piosenki Ekologicznej „Zielona nadzieja”

W minionym tygodniu Nasze Przedszkole było organizatorem XI Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Zielona nadzieja”. Udział w festiwalu wzięły wszystkie przedszkola z terenu Jawora. Każda placówka mogła zaprezentować swoje umiejętności w dwóch kategoriach: 3-4-latków i 5-6- latków. Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu była „bardzo żółta piosenka”. Kreatywność uczestników nie miała granic. Dzieci prezentowały się nie tylko w oryginalnych piosenkach, wyróżniały się także pięknymi strojami i rekwizytami. Pomiędzy występami prezentujących się grup, na najmłodszych widzów, czekały różnorodne atrakcje, tj. zagadki ekologiczne, przedstawienie propagujące zachowania proekologiczne, zabawy ruchowe oraz prezentacje taneczne grupy ŻABEK z naszego przedszkola.

W trakcie konkursu panowała niezwykle przyjazna atmosfera. Uczestnicy dopingowali siebie nawzajem, a swoje występy nagradzały gromkimi brawami. Każda z grup została nagrodzona dyplomem oraz roślinką do przedszkolnego ogródka, o którą teraz musi zadbać. Celem konkursu było propagowanie zdrowego żywienia i dbania o przyrodę, zatem teraz każda z grup będzie mogła włączyć to zadanie w codzienne życie przedszkola.

Jesteśmy dumni, że nasi mali Jaworzanie tak dzielnie dbają o środowisko oraz tak chętnie propagują tego typu działania. Przekazujemy serdeczne podziękowania dla Jaworskiego Ośrodka Kultury, opiekunów grup i ich podopiecznych oraz osób pomagających przy organizacji tego wydarzenia.

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia