Czerwone Jedynki o zwierzęta zimą dbają i akcję dokarmiania ptaków z pierwszym śniegiem rozpoczynają. Starszaki wybrały się do przedszkolnej, ptasiej stołówki, w celu zostawienie w karmnikach jedzenia dla ptaszków. One już wiedzą, że niektóre zwierzęta, aby przetrwać zimę, potrzebują naszej pomocy.