W ramach realizowanego w naszym przedszkolu PROJEKTU „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPDS.10.01.01-02-0023/17) od października przedszkolaki uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej objęte zostały wsparciem logopedycznym.

Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi rozwijają swoje kompetencje na zajęciach emocjonalno – społecznych.

Ostatnia grupa przedszkolaków uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe pod nazwą PRZEDSZKOLNE EKSPERYMENTY – ODKRYWAMY TAJEMNICE ŚWIATA Z ELEMENTAMI J. ANGIELSKIEGO.

Już wszyscy znają nasze hasło przewodnie „zabawa jest nauką, nauka jest zabawą, więc im więcej zabawy, tym więcej nauki”. Ono bardzo się sprawdza szczególnie podczas zajęć dodatkowych i przynosi wiele korzyści, choć mogłoby się zdawać, że przedszkolaki ciągle się bawią… Tak, tak ta zabawa, to droga do sukcesu na kolejnych etapach edukacji.