Przedszkolaki odkrywają tajemnice magicznego dywanu.

To pomoc dydaktyczna zakupiona w ramach Projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPDS.10.01.01-02-0023/17). Jest to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.

Zalety korzystania z Magicznego Dywanu:

• rozwija dużą motorykę u dzieci wykorzystując różnorodność ćwiczeń ruchowych

• wpływa pozytywnie na interakcje między dziećmi i zapobiega alienacji

• ułatwia przejście od zabawy do nauki

• łączy zabawę i naukę wykorzystując elementy rywalizacji

• pozytywnie wpływa na koncentrację przedszkolaków

• wspomaga realizację podstawy programowej TIK

• zawiera pakiety gier i zabaw edukacyjnych dopasowany do podstawy programowej

• kształtuje nawyk powtarzania i utrwalania wiedzy (np. quizy)

… nic dodać… nic ująć…