3 września w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Oddziale Zamiejscowym przy ul. Dmowskiego ruszyła nowa grupa przedszkolna, do której uczęszczają dzieci 3 letnie. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zakładający utworzenie 25 nowych miejsc dla przedszkolaków oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.

W obecnej chwili wyremontowana została sala przedszkolna i zakupione zostało wyposażenie oraz zabawki, – czyli niezbędny sprzęt. Nowa grupa i rozszerzona oferta edukacyjna to także dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków z logopedii, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, będą także zajęcia z elementami j. angielskiego i eksperymentowania oraz zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z wykorzystaniem piłek Eduball. W ramach realizacji założeń projektu wsparciem zostaną objęci wszyscy nauczyciele, którym projekt gwarantuje uczestnictwo w szkoleniach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej nie będzie jedynym realizowanym w naszej placówce projektem. Już rozpoczęliśmy działania związane z utworzeniem „Biblioteki Przedszkolaka”. Pomysłodawcą projektu jest pani Patrycja Rzepka, która pozyskała 6000 zł z Fundacji KGHM Polska Miedź.

Z przedszkolnej biblioteki będą korzystały zarówno dzieci, jak i rodzice.

Nasze Przedszkole wzięło również udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wraz z Fundacją Tesco wspiera inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyznało nam grant w wysokości 5.000 zł.

PRZEDSZKOLNA ŚCIEŻKA „POMNIKÓW PRZYRODY” DLA DZIECI I MIESZKAŃCÓW JAWORA to pomysł pani Eweliny Wróbel. Ścieżka pozwoli na pogłębianie dotychczasowej wiedzy o formach ochrony przyrody oraz walorach przyrodniczych i historycznych Jawora. Będzie cennym źródłem informacji nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych mieszkańców oraz turystów. Kolorowe, czytelne tablice przyczynią się do polepszenia wizerunku miejscowości. Zachęcą odwiedzających do zatrzymania się i podziwiania cennych okazów, które są milczącymi świadkami historii miasta.

Będzie to pracowity rok, czeka nas dużo nowych doświadczeń, ale też dużo dobrej zabawy. Zgodnie z naszym hasłem przewodnim „zabawa jest nauką, nauka jest zabawą, więc im więcej zabawy, tym więcej nauki”.