Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 4 wraz z Oddziałem Zamiejscowym, składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej „Razem z Kamilem”. Cieszy nas to, że nie byli Państwo obojętni na los naszego absolwenta Kamila.

Dziękujemy Wam, że z takim poświęceniem wparliście naszą akcję zbierając pieniądze do puszek.

Kwota, jaką udało nam się dzięki Państwu pozyskać wynosi
1 420,89zł

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.
Za pomoc i życzliwość
- DZIĘKUJEMY !