W kwietniu nadszedł czas na kolejne zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli z metody Emila Jagues'a Dalcroze'a. Zostały one przeprowadzone w praktycznej pigułce, ćwiczenia, opowieści rytmiczne i tańce zaprezentowane przez prowadzące włączyły w zabawę wszystkie obecne osoby. Poprzez te zajęcia można było doświadczyć jak ogromne znaczenie mają zajęcia rytmiczno – muzyczne w ogólnym rozwoju dziecka. I oto nam chodziło! Było wesoło, głośno i sympatycznie!! Liczymy na kolejne, podobne zajęcia teoretyczne w praktycznej pigułce!

Lilia Łukasik - Hutyra