26 stycznia 2018 r dzieci z grupy Biedronki zaprosiły swoje babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta, aby w szczególny sposób podziękować im za ich miłość, dobroć i cierpliwość. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem tańczyły, recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Dziadkowie jako wyraz wdzięczności otrzymali drobne upominki własnoręcznie wykonane przez swoje wnuki.

Dziękujemy wszystkim gościom za świetną zabawę i życzymy życia najdłuższego, szczęścia i zdrowia dobrego!

"To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia oraz, co najważniejsze, ciasteczka." Rudolph Giuliani